Nakaz zapłaty – co dalej ?

Po złożeniu pozwu w sprawie o zapłatę, sądy często bez przeprowadzania rozprawy i wysłuchania drugiej strony wydają nakaz zapłaty, który następnie jest doręczany stronie pozwanej.

Co powinna zrobić zatem osoba pozwana w takiej sytuacji ? Przede wszystkim powinna odebrać korespondencję sądową. Błędem jaki robią pozwani jest nie odbieranie korespondencji z nakazem – takie zachowanie skutkuje brakiem możliwości merytorycznego odniesienia się w sprawie i uprawomocnieniem się nakazu, co w konsekwencji otwiera powodowi drogę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przed komornikiem.

Należy pamiętać, że odebranie nakazu zapłaty nie wiąże się od razu z koniecznością zapłaty wskazanej w nim kwoty. Pozwany ma bowiem możliwość  złożenia w terminie 14 dni od dnia odebrania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym stosownego sprzeciwu. 

Składając taki sprzeciw można uchylić się od zapłaty, jednakże tylko pod warunkiem wykazania, że powództwo powoda jest nieuzasadnione. Przykładowym zarzutem który może zostać podniesiony w sprzeciwie może być zarzut spełnienia świadczenia lub przedawnienia. Po wniesieniu sprzeciwu sąd będzie zobligowany do przeprowadzenia rozprawy a następnie do wydania wyroku.

[Pomoc prawna w zakresie sprzeciwu od nakazu zapłaty]

Fundacja świadczy bezpłatną pomoc prawną w zakresie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pod nr tel. +48 794 376 767, e-mail: fundacja@legitimis.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *