O nas

Fundacja Pomocy Prawnej „Legitimis” została powołana w 2015 roku przez Tomasza Szadacha w celu propagowania wiedzy prawniczej wśród wszystkich podmiotów korzystających z przysługujących im na terenie Rzeczypospolitej Polskiej praw.

Cele statutowe Fundacji są następujące:

  1. Poszerzanie świadomości prawnej społeczeństwa,
  2. Wsparcie prawne najuboższych,
  3. Promocja i organizacja wolontariatu,
  4. Umacnianie praworządności chroniąc prawa i wolności człowieka i obywatela.

 

Zarząd Fundacji:

Tomasz Szadach, Prezes Zarządu