Realizowane projekty

W ramach działalności statutowej, Fundacja z pozyskanych środków realizuje następujące projekty

  1. „Bezpłatna Pomoc Prawna” – projekt realizowany we współpracy z poznańskimi kancelariami prawnymi, w ramach którego, świadczone jest bezpłatne poradnictwo prawne dla najuboższych.