Problemy z komornikiem

Często zdarza się, że do Fundacji zgłaszają się osoby mające problemy z komornikiem. W wielu z tych spraw wierzyciel dochodzi za pośrednictwem komornika przedawnionego długu, na podstawie orzeczenia (np. wyrok lub nakaz zapłaty) które nigdy nie zostało skutecznie doręczone stronie przeciwnej.

Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż powodowie podają w pozwach nieaktualne adresy zamieszkania pozwanych, co skutkuje tym, że nie mogą oni skutecznie bronić swoich praw w sądzie.

Jeżeli jednak sprawa jest już u komornika, a Ty nie dostałeś nigdy żadnego nakazu zapłaty lub wyroku, jeszcze nie wszystko stracone. W takie sytuacji, dłużnik może w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o prowadzonej egzekucji złożyć zażalenie na nadaną klauzulę wykonalności lub skargę na czynności referendarza sądowego w przedmiocie opatrzenia tytułu egzekucyjnego klauzulą wykonalności. Jeżeli zażalenie bądź skarga okaże się zasadna, sąd uchyli klauzulę wykonalności, co spowoduje, że egzekucja nie będzie mogła być dalej prowadzona, a Ty będziesz mógł wnieść przykładowo sprzeciw od nakazu zapłaty lub od wyroku zaocznego, co spowoduje ponowne rozpatrzenie sprawy.

[Pomoc prawna w zakresie zażalenia bądź skargi na czynności referendarza]

Fundacja świadczy bezpłatną pomoc prawną w zakresie zażaleń bądź skarg na czynności referendarza dot. klauzuli wykonalności pod nr tel. +48 794 376 767, e-mail: fundacja@legitimis.pl

1 thought on “Problemy z komornikiem”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *