Upadłość Konsumencka – czyli jak się oddłużyć

Z dniem 31 grudnia 2014 roku weszła w życie nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego na mocy której do prawa polskiego została wprowadzona m. in. instytucja tzw. upadłości konsumenckiej.

Powyższa instytucja pozwala osobom niewypłacalnym, nie prowadzącym działalności gospodarczej (konsumentom) ogłoszenie upadłości, w ramach której powstałe do dnia ogłoszenia upadłości zadłużenie, pod pewnymi warunkami, zostaje umorzone.

Aby skorzystać z upadłości konsumenckiej należy złożyć w właściwym dla konsumenta sądzie stosowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek ten podlega opłacie sądowej w wysokości 30 zł.

Po skutecznym złożeniu wniosku, sąd może wniosek konsumenta uwzględnić i ogłosić jego upadłość albo wniosek oddalić.

Sąd może odmówić konsumentowi ogłoszenia upadłości m.in. z poniższych przyczyn, to jest gdy:

  • niewypłacalność nastąpiła z winy konsumenta – uwaga w związku z nowelizacją, ta przesłanka uległa złagodzeniu, tak więc nie zawsze będzie ona przyczyną oddalenia wniosku.,
  • we wniosku nie podano prawdziwych danych lub niektóre zatajono,
  • gdy wobec konsumenta w ciągu ostatnich 10 lat było prowadzone już postępowanie upadłościowe.

Należy zatem pamiętać, aby szczególną uwagę poświęcić samemu wnioskowi o złożenie upadłości, bowiem jeżeli zostanie on przygotowany w sposób niestaranny, sąd może go oddalić albo odrzucić, co z kolei (w przypadku oddalenia) uniemożliwi konsumentowi wszczęcie postępowania przez następne 10 lat.

Bezpłatną pomoc w sprawie upadłości konsumenckiej można uzyskać tutaj.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *