Zajęcie komornicze za cudzy dług.

W toku prowadzonej przez komornika egzekucji może dojść do sytuacji w której zajmuje on przedmioty i prawa nienależące do dłużnika. Przykładową sytuacją może być zajęcie samochodu osoby trzeciej, który jedynie został zaparkowany na posesji dłużnika.

W takiej sytuacji, osoba której przedmiot lub prawo zostało zajęte ma oczywiście możliwość żądania jego zwolnienia, jednakże musi działać szybko! Termin na wniesienie środka prawnego służącego obronie przed takim zajęciem – powództwa o zwolnienie spod egzekucji, wynosi jedynie 1 miesiąc. Jeżeli osoba której prawa zostały naruszone pozostanie bezczynna, może zdarzyć się, że komornik sprzeda daną rzecz lub prawo w ramach egzekucji. W takiej sytuacji należy zatem reagować niezwłocznie.

Przed wniesieniem pozwu warto wezwać wierzyciela do dobrowolnego zwolnienia danego przedmiotu lub prawa spod egzekucji, co pozwoli uniknąć sporu sądowego.

[Pomoc prawna w zakresie powództwa o zwolnienie spod egzekucji]

Fundacja świadczy bezpłatną pomoc prawną w zakresie powództwa o zwolnienie spod egzekucji pod nr tel. +48 794 376 767, e-mail: fundacja@legitimis.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *